VERTROUWENSCONTACTpersoon (VCP)

 

Beste leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen,
Victor Gymsport Vereniging Obdam wil een veilige omgeving bieden voor al haar leden en anderen die verbonden zijn aan de vereniging. Toch kan er iets gebeuren waar je liever niet met je trainer of een bestuurslid over wilt praten. Zit je ergens mee? Dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) Desiree Koopman.


Even voorstellenvcp.png

Hallo,
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Desiree Koopman en woon met mijn gezin in Obdam. In het dagelijks leven ben ik ergotherapeut en sporten speelt een belangrijke rol in ons leven.
Via onze dochters ben ik betrokken geraakt bij Victor Gymsport. Toen het bestuur mij benaderde om vertrouwenscontactpersoon (VCP) te zijn voor de vereniging, hoefde ik eigenlijk niet na te denken. Een veilige (sport)omgeving vind ik erg belangrijk en ik draag hier graag aan bij door aanspreekpunt te zijn. Uiteraard hoop ik niet nodig te zijn, maar mocht er iets zijn hoop ik dat u mij weet te vinden!
U kunt mij mailen (desireekoopman@gmail.com) of bellen (06-81119029).
Hartelijke groeten, Desiree

 

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft opgevangen m.b.t. seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden etc. De VCP zal in overleg met de melder gezamenlijk beslissen welke vervolgstappen worden genomen. De verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen ligt ten allen tijde bij het bestuur.

Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van VCP mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. Dit betekent niet dat de gesprekken onder geheimhouding vallen zoals bij een formele vertrouwenspersoon of arts. De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte wat de betrokkene heeft verteld en beschrijft welke afspraken er gemaakt zijn. Dit kan op verzoek geanonimiseerd. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal de VCP om de eventueel geanonimiseerde informatie gevraagd worden. Voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je ook terecht op het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit en/of https://centrumveiligesport.nl/contact